We use cookies to provide essential features and services. By using our website you agree to our use of cookies .

×

COVID-19 Response at Fishpond

Read what we're doing...

Luminous Spaces
By

Rating

Product Description
Product Details

Table of Contents

Table of Contents (Poetry) Embers In the Ashes Glor i oska 21 Black Crosses Svarte krossar 24 Toward Snowy Peaks Mot soltinds verd 26 The Fire Elden 38 Foxgloves in the Gravel-Pit Revebjollor i grustak 41 The Squirrel Ikorn 73 The Shadow Skuggen 85 Prayer Bon Beneath the Crag Under bergfallet 89 Your Path Din veg 90 The Hands That Weave Hendene vev 94 First Thought Den fyrste tanken 103 The Birch Bjorki 104 The River Girl Elvemoyi 105 Tear, You Needn't Fall Tare, du tarv ikkje falla 106 Hedgehog Piggsvinet 111 Granite Grasteinen 113 Shaking the Snow Off Young Trees Eg skjek sno av ungtrei 118 Thin Ice Tunn is 119 Beneath the Crag Under bergfallet 120 The Volcano Eldberget 121 Spider Kongro 122 This Is Your Burden Dette lyt du bera 123 Behind the Mountain of Solitude Attum einsemds berg 126 The Back-Cracking Hug Ryggjakneppa 128 You're Still Young Du som er ung 130 Stone God Steinguden 131 You Want Only to Be Du vil berre vera 132 Ocean Havet 132 The Fisherman and the Sea Fiskaren og havet 133 Conch Konkylie 135 Tongue and Bell Kolv og klokke Slowly the Woods Redden in the Gorge Seint rodnar skog i djuvet 144 Steel Stal 145 One Thing You Knew Eitt visste du 146 Do the Next Man a Favor Gjer ein annan mann ei beine 146 Show Us Your Field Syn oss akeren din 150 The Snowfield Bumannen 151 In the Hay Season I slatta 152 Troll Troll 153 Kin AEtt 154 Launch the Boat Flot bat 156 The Cross Krossen 157 The Crow Kraka 158 Hawk and Falcon Hauk yver hane 160 The River Across the Fjord Elvi burtanom fjorden 161 Reedgrass Royrkvein 163 Meeting Mote 164 Ghost Skrymt 169 The Axehead Oksekjeft 170 Slowly the Truth Dawns Seint gjeng sanningi upp 172 The Seagull Ein havmase 173 Korea Korea 176 There's Still Time Enno er det tid 178 Spring Seas Varsjo 179 Luminous Spaces Romder av glans 179 The Golden Cock Gullhanen On the Eagle's Perch Pa Ornetuva 185 Singing Again No syng det atter 185 Don't Give Me The Whole Truth Kom ikkje med hele sanningi 186 Opening the Curtains Eg dreg ifra glaset 186 To a Mountain Til eit fjell 187 Let Your Grief Go Du let di sorg fara 187 At the Seashore Pa havstrandi 188 Evening Clouds Kveldskyer 189 The Message-Stick Bodstikka 190 The Sawbuck Sagbukken 191 You're Searching Du leitar 195 The Story of Ch'u Yuan Soga um Ch'u Yuan 196 To Li Po Til Li Po 196 In the River Gorge I elvedjuvet 197 Rock Slide Steinsprang 200 Smoke Det ryk 201 An Old-Fashioned Norwegian Ein gamaldags nordmann 202 The Meadow at Kvannskorane Kvannskorane 204 The Chopping Block Hoggestabben 205 An Evening In November Kveld i november 205 Autumn Has Come from the Summerlands Hausten kom fra sumarlandet 206 It's Cold in Big Houses Det er kaldt i store hus 207 Sketch Rit 210 Kuppern on Skates in Squaw Valley Kuppern skrid i Squaw Valley 211 Winter Day Vinterdag 212 Snowy Evening Snokveld 212 Beneath the Stars Under stjernone 214 Winter Still Lives in This Light Enno bur vinteren i ljoset 214 Spruce Forest Granskog 215 The Wave Bylgja 215 Wasn't It You? Var det ikkje du? 216 Song, Tread Lightly On My Heart Song, tro lett pa hjarta mitt 216 To a Painting by Nikolai Astrup Til eit Astrup-bilete 218 You Know a Spring? Veit du ei kjelde 220 The Wheat Field Kornakeren 221 This Is Not the Kingdom of the Poor Dette er ikkje nokon armods stad 222 The Blue Land Det bla landet 225 Clear As An Autumn Sky Klar som ein hausthimmel Droplets On the Eastern Wind Dropar i austavind 229 Truth Sanningi 230 Everyday Life Kvardag 231 We're not Sailing the Same Sea Me sigler ikkje same havet 231 There Is Nothing Scary Det er ikkje so farleg 231 Mountain Wind Fjellvinden 232 Wobbly Boulder Rullestein 232 Stone Age Grave Steinaldergrav 233 In My Father's House I min Faders hus 234 Crossing the Quagmire Yver hengjemyri 235 The Owl Ugla 235 Adrift Drift 236 Leiv Eiriksson Leiv Eiriksson 236 Ogmund Rides Home Ogmund rid heim 237 Sveig?ir Svegde 238 I Stand Here, You See Eg stend eg, seddu 239 Ophelia Ofelia 240 Rockface Behind the Falls Berget i fossen 241 In Memory of Old Vamrak Til minne um gamle Vamrak 241 Up On Top Pa hogdi 242 Slot Machine Automaten 242 Guard Stones Stabbesteinar 243 Schoolyard Skuleplassen 244 One Word Eit ord 246 Weathercock Vindhanen 248 A Seed Eit korn 248 Poetry Today Dikt i dag 250 The Wall Mur 250 The Hay Wire Hesjetrad 252 The Skating Race Skeiserenn 252 Let Me Be Like the Dung Beetle Lat meg gjera som tordivelen 253 Winter Has Forgotten Vinteren har gloymt att 253 Winter Morning Vintermorgon 254 Rivers Meet Elvane motest 254 And I Was Grief Og eg var sorg 256 Spring by the Fjord Var ved fjorden 256 The Wind Has So Much to Tell This Spring Vinden har so mykje fortelja i var 258 Spring in the Mountains Var i fjellet 258 Willow Selja 259 The Cat Katten 259 Morning on the Fjord Morgon ved fjorden 259 Mountain Farm Stol 260 Autumn Fishing Haustfiske 261 The Islet Holmen 261 Floating Log Stokken 261 Seed Fro 262 The Skerry Skjer 262 You Were the Wind Du var vinden 262 Windmills Vindmylne 263 Prod Pirk 263 Red Scar Dette raude aret 264 In the Chicken Yard I honsegarden 264 Should Ein lyt 265 The Dipper Fossekallar 266 Rising River Elvi stig 266 Scythe Ljaen 266 Sledgehammer Sleggja 267 Saw Sagi 267 Bertolt Brecht Bertolt Brecht 267 The Watcher Vakemann 268 Weeping Willow Leidpili 268 Arrow or Bullet Pil og kule 269 Sword Sverdet 269 No Cause for Worry Ingen ting stend pa 269 Acestes Akestes 270 Don't Use Sandpaper Bruk ikkje sandpapir 270 Poem Vers 270 Executioner's Axe Skarpretteroksi 271 Old Poet Tries His Hand as a Modernist Gamal diktar prover seg som modernist 271 The Bird Cliff Fugleberget 272 I Have Three Poems Eg har tri dikt 272 What I Remember Best Det eg hugsar best 273 Today I Saw I dag sag eg 273 Rotting Tree Stump Morken stuv 273 End of Summer Sumar pa hall 274 Autumn Haust 274 Today I Sensed I dag kjende eg 275 When Autumn Comes Nar hausten kjem 275 The Mirror Spegelen 275 They Yearn to Be Away Dei vil burt 276 Green Apples Grone epler 276 The Crag Berget 276 Stettarbekken Stettarbekken 280 The Birch Bjorki 280 Wild Rose Klunger 281 When I Wake Nar eg vaknar 283 Whirl Sviv 284 Torch Spik 284 Floor Golv 285 The Blue Musicians Bla musikantar 288 It Is That Dream Det er den draumen Ask the Wind Spor vinden 291 Overnight the Grass Turns Green I natt har graset vorte gront 291 T'ao Ch'ien T'ao Ch'ien 292 Time To Harvest Tid a hausta inn 292 The Salmon Weir Laksekjer 293 The Lighthouse Fyrlykti 294 Silence Togn 295 The Storm Has Been Here Stormen har vore her... 296 The Large Apple Tree Outside My Window Eg hogg ned den store apalen... 297 The Dugout Stokkbaten 297 A Sunny Day in March Soldag i mars 298 The Cropped Hazel Det stend ein hatlestuv 299 A Farm Had the Bow and Arrow as Its Mark Ein gard hadde pil og boge til bumerke 301 Dance Ir 302 William Blake William Blake 302 Gerard de Nerval Gerard de Nerval 304 The Prince Fyrsten 306 The Last Spider Den siste vevkona 307 Dead Tree Daudt tre 308 Leaf-Huts and Snow-Houses Lauvhyttor og snohus 309 Read Lu Chi And Write A Poem Les Lu Chi og lag eit dikt 310 I See You've Learned Eg ser du har laert 310 One Poem a Day Eit dikt kvar dag 311 Don't Stand There Shouting From the Mountain Sta ikkje der og skrik pa eit berg 313 Raking Leaves Raka lauv 316 The Old Poet Has Made a Verse Den gamle diktaren har laga eit vers 316 In the Parker Pen I Parkerpennen 317 Cold Day Kald dag 317 Midwinter. Snow Midtvinter. Sno 318 After Winter Etter vinteren 318 Snowmen in the Green Hayfield Snomenner i gron ha 318 Coming Home Heime att 319 Here I Have Lived Her har eg butt 319 Looking at the Postmark of Your First Letter Eg ser pa stempelen pa fyrste brevet ditt 321 I Aim a Little High Eg siktar litt yver 322 Still You're Riding at His Side Enno rid du ved sida 322 A Letter's Coming Det kjem eit brev 324 Woe to He Who Gets Old Stakkars den som er gamal 325 Horses and Tramps Hestar og luffarar 326 Strange Fish Underlege fiskar 326 He's a Man Just Like You Han er eit menneske han som du 327 That Man Den mannen 328 There are Omens Det finst varslarar 328 Deadweight Lodd 329 Christmas Sheaf Jolebunda 330 You Don't Hang Your Hat on a Sunbeam Du hengjer ikkje hatten pa ein solstrale 331 I Lose Myself to Daydreams Eg droymer meg burt 332 Not By Car - Nor Plane Ikkje bil, ikkje fly 333 An Order Has Gone Out Det er sendt ut pabod 334 I Drift Eg rek 336 The Steamroller Vegvalsen 338 The Sun and Almighty Aren't the Only Det er ikkje berre soli1 og Varherre Ones Who See What Is Happening som ser kva som skjer 340 Dieu de la Danse (Nijinsky) Dieu de la danse 341 Looking at an Old Mirror Eg ser pa ein gamal spegel 342 Arctic Mother 1944 Finnmarksmor 343 From the War Fra krigsdagane 343 December Moon 1969 Desembermane 343 New Year 1970 Naret 1970 344 Looking Over the Scythes Eg ser yver ljarne fyre slatten 344 The Trapping Pit Dyregrav 345 Lone Pine Einsleg fure 345 Ask The Wind Spor vinden

Promotional Information

co-op available Advance galleys to major media and literary journals review copies to literary, academic, and Scandinavian journals Online promotion

About the Author

Olav Hauge: Olav Hauge (1908-1994) is one of the major figures of Norwegian poetry. He lived his entire life on a small farm in the fjordland of western Norway. He was the author of seven books of poetry, numerous translations, and several volumes of correspondence. Olav Grinde: Olav Grinde is a writer and translator whose works include Night Open: Selected Poems of Rolf Jacobsen. He lives with his wife Shelah, and they divide their time between Boston and Bergen, Norway. He runs small firm that offers professional copywriting and translation, as well as travel writing.

This item has low availability through normal channels. The supplier has a low reliability rating in Fishpond's system and may not arrive on time. Learn more.

Ask a Question About this Product More...
Write your question below:
Look for similar items by category
Item ships from and is sold by Fishpond.com, Inc.
Back to top